WDW 2.3 - Wykłady Do Wyboru Wydziału Zarządzania

Wydział Zarządzania

FAQ 1. Jaki jest mój login i hasło? (dla studenta)
 2. Kiedy są zapisy?
 3. Chcę zrobić WDW awansem, jak mogę się na nie zapisać?
 4. W poprzednim semestrze udało mi się zaliczyć WDW awansem ...
 5. Studiuję na dwu kieruknach. Jak mam się zapisać ?

 1. W górę Jaki jest mój login i hasło?

  Loginem jest Twój numer indeksu, a hasłem Twój numer PESEL. Jeżeli jesteś obcokrajowcem to Twoim hasłem mogą być: nr paszportu, nr karty polaka lub nr karty pobytu.

 2. W górę Kiedy są zapisy?

  Informacja o terminie zapisów ukaże się na stronie głównej wydziału

 3. W górę Chcę zrobić WDW awansem, jak mogę się na nie zapisać ?

  Studenci chcący zrobić przedmiot awansem muszą prosić prowadzącego WDW na pierwszym wykładzie o dopisanie do listy uzasadniając że chcą robić WDW awansem, jeżeli wykładowca się zgodzi to należy złożyć deklaracje o realizacji WDW awansem. Uwaga! złożenie deklaracji jest zobowiązaniem i jest równoznaczne z liczeniem dodatkowych punktów ECTS jako podstawowe w danym semestrze.

 4. W górę W poprzednim semestrze udało mi się zaliczyć WDW awansem ...

  Studenci, którzy zaliczyli WDW awansem muszą zrealizować liczbę godzin WDW pokazaną w systemie pomniejszoną o liczę godzin zrobionych awansem.

 5. W górę Studiuję na licencjacie oraz magisterce. Jak mam się zapisać ?

  Logujesz się za pomocą dwu numerów indeksu np. 123456 dla licencjatu i 123456a dla magisterki.

  Jeśli studiujesz kilka kierunków lub specjalności w ramach jednego stopnia, Twoje punkty zostały zsumowane i logujesz się tylko raz

KNSI e-xpert logo Valid xhtml 1.0 logo Valid CSS 2.0 logo Firefox logo Opera logo Chrome logo

Copyright © 2007-2009

Design by Trueapart
Page generated in 0.0468seconds